Κίνηση πλοίων στην περιοχή Αγίου Νικολάου | blog.mirabelo.gr

Κίνηση πλοίων στην περιοχή Αγίου Νικολάου

Ο χάρτης που βλέπετε σας δείχνει την κίνηση των πλοίων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου σε πραγματικό χρόνο (τα στοιχεία ανανεώνονται κάθε 100 δευτερόλεπτα).
Πλοία που περνούν ή έρχονται στον Αγιο Νικόλαο, αλλά και πλοία που έχουν δέσει στο λιμάνι της πόλης (Ακτοπλοϊκά, κρουαζιερόπλοια, φορτηγά, κλπ), παρουσιάζονται με όλα τους τα στοιχεία, όπως είδος και χαρακτηριστικά του πλοίου, προορισμός, αναμενόμενη ώρα άφιξης, ακόμα και φωτογραφίες.

Για να δείτε τα επιπλέον στοιχεία, πηγαίνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο πλοίο, οπότε και θα σας δείξει το όνομα του. Αν πιέσετε πάνω, τότε θα σας ανοίξει ένα παράθυρο με κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Υπάρχει πιθανότητα, πλοία που είναι αγκυροβολημένα για αρκετή ώρα, να σταματήσουν να δίνουν στίγμα, οπότε δεν εμφανίζονται στον χάρτη παρότι βρίσκονται στην περιοχή.