Ολη η επιστολή Κυρίκου για το ΤΕΙ

Share

Ολόκληρη η απαράδεκτη επιστολή του κ. Κυρίκου, Διευθυντή της ΣΔΟ ΤΕΙ Κρήτης. Διαβάστε την, για να διαπιστώσετε πως επιχειρεί να στήσει το “μαγαζί” του στο Ηράκλειο. Λυπάμαι μόνο που φαίνεται να έχει και συμπαραστάτες εντός του Λασιθίου. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις άστοχες ενέργειες του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Κουνενάκη, προκειμένου να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ηράκλειο, 10 Οκτωβρίου 2008 Αριθ. πρωτ. 74

Προς: Προϊσταμένους Τμημάτων ΣΔΟ Μέλη ΕΠ ΣΔΟ Φοιτητικούς Συλλόγους ΣΔΟ και Παραρτ. Αγ. Νικολάου και Ιεράπετρας

Κοιν: Πρόεδρο και Αντιπροέδρους ΤΕΙ Κρήτης Διευθυντές Σχολών ΤΕΙ Κρήτης

Θέμα: Πρόταση Αναδιάρθρωσης ΣΔΟ ΤΕΙ Κρήτης

Α. Δεδομένα και Πρόσφατες εξελίξεις

Α. 1. Εισακτέοι

Μετά την επιβολή της βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2005, έχει διαμορφωθεί η εξής κατάσταση:

 • Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει σταθερό και εντονότατο πρόβλημα έλλειψης εισαγόμενων σπουδαστών.
 • Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής έχει σημαντικό πρόβλημα έλλειψης εισαγόμενων σπουδαστών.
 • Τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης εμφανίζουν σταδιακά προβλήματα έλλειψης εισαγόμενων σπουδαστών

Συνοπτικά, 4 από τα 5 Τμήματα της Σχολής εμφανίζουν λιγότερο ή περισσότερο έντονο πρόβλημα εισαγωγής νέων σπουδαστών. Ωστόσο, με εξαίρεση το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και λιγότερο το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, το πρόβλημα αυτό είναι μάλλον εικονικό και οφείλεται στον αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό εισακτέων σπουδαστών που καθορίζεται διαχρονικά με αυθαίρετο τρόπο από το ΥΠΕΠΘ και πέραν πάσης λογικής αντιστοιχίας με τους διαθέσιμους πόρους των Τμημάτων. Έτσι, ακόμη και οι 730 εισαγόμενοι σπουδαστές στη ΣΔΟ κατά το τρέχον έτος 2008-09 (με 660 κενές θέσεις εισακτέων !) είναι μάλλον μεγάλος αριθμός. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από την ανομοιόμορφη κατανομή των σπουδαστών στα Τμήματα (340 από τους 730 σπουδαστές εισάγονται στο Τμήμα Λογιστικής).

Α.2. Περιβάλλον λειτουργίας των Παραρτημάτων

Οι Δήμοι Αγ. Νικολάου και Ιεράπετρας, οι οποίοι φιλοξενούν δύο Τμήματα της Σχολής, δείχνουν διαχρονικά ολοένα και μεγαλύτερη απροθυμία να στηρίξουν τα Τμήματα. Αυτό, σε συνδυασμό με τον τερματισμό της χρηματοδότησης των Τμημάτων αυτών από το ΕΠΕΑΕΚ, την ανάγκη ανάπτυξης βασικών υποδομών και τον φθίνοντα αριθμό σπουδαστών τους, συνεπάγεται μια σημαντική ανατροπή της δαπάνης του Ιδρύματος ανά φοιτητή εις βάρος των Τμημάτων που λειτουργούν στο Ηράκλειο.

Πέραν όμως της απροθυμίας των τοπικών φορέων να στηρίξουν τα Τμήματα στο Λασίθι, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι δημιουργούν και αντίξοες συνθήκες για τη λειτουργία τους, αφού ο Δήμος Αγ. Νικολάου προχώρησε σε εκπόνηση μελέτης και σχετικές ενέργειες για την Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Διοίκησης στο Λασίθι. Στη μελέτη αυτή προτείνονται Τμήματα με αντικείμενα ταυτόσημα με αυτά των Τμημάτων μας, ενώ οι τοπικοί άρχοντες και οι “τοπικοί φίλοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” θεώρησαν φυσιολογικό να ενημερωθεί σχετικά η Σχολή και το ΤΕΙ… από τις εφημερίδες !

Α.3. Ακαδημαϊκά – πολιτισμικά θέματα

Υπάρχει παντελής έλλειψη ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης με τα Τμήματα των Παραρτημάτων λόγω της απόστασης. Δηλαδή, η χωρική πολυδιάσπαση της Σχολής έχει καταργήσει το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Επιπλέον, υπάρχει “καταδίκη” των σπουδαστών σε πολιτισμικό μαρασμό δεδομένου ότι η σχεδόν μόνη “πολιτιστική” δραστηριότητα σε μικρές κοινότητες με έντονη τουριστική δραστηριότητα είναι η σύγχρονη “βαρβαρότητα” των καφετεριών και των bar.

Β. Πρόταση Αναδιάρθρωσης ΣΔΟ

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής μπορεί να γίνει με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αμεση μεταφορά των Τμημάτων του Λασιθίου (Αγ. Νικολάου και Ιεράπετρας) στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Ηράκλειο.
 • Συγχωνεύσεις και μετεξελίξεις ως εξής:

–  Το Τμήμα Λογιστικής και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής να συγχωνευτούν σε ένα Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως υπαγορεύει η διεθνής πρακτική,

–  Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων μετεξελίσσεται σε Τμήμα Επιχειρηματικής Οικονομικής (υπάρχει ήδη σχετική απόφαση και πρόταση -μελέτη του Τμήματος).

–  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεχίζει τη λειτουργία του.

–  Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης μετονομάζεται σε Τμήμα Marketing.

 • Βάσει των παραπάνω, το νέο σχήμα της ΣΔΟ θα περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα
  (όλα με έδρα το Ηράκλειο):

–  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

–  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

–  Τμήμα Επιχειρηματικής Οικονομικής

–  Τμήμα Marketing

–  Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
(εφόσον εγκριθεί για το έτος 2009-10, όπως ακούγεται).

Γ. Συνθήκες Λειτουργίας της νέας Σχολής ΣΔΟ

Η νέα Σχολή θα λειτουργεί με αρθρωτό σύστημα των προγραμμάτων σπουδών, ώστε όλοι οι φοιτητές της Σχολής να παρακολουθούν μαθήματα θεματικών περιοχών στα αντίστοιχα Τμήματα (π.χ. μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μαθήματα Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.ο.κ.).

Το νέο σχήμα λειτουργίας θα πρέπει να συνδυαστεί οπωσδήποτε με:

 • Εισαγωγή το πολύ 100 σπουδαστών ανά Τμήμα σε κάθε έτος
 • Εισαγωγή όλων των σπουδαστών στο χειμερινό εξάμηνο και λειτουργία μονών και ζυγών εξαμήνων (στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα).

Τα οφέλη αυτού του σχήματος λειτουργίας περιλαμβάνουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση των Τμημάτων, τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων, την κάλυψη με επάρκεια ευρύτερων θεματικών περιοχών και τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας.

Δ. Υφιστάμενες και Μελλοντικές Υποδομές της Σχολής

Οι διαθέσιμες υποδομές της Σχολής στο Ηράκλειο περιλαμβάνουν:

– 12 αίθουσες διδασκαλίας

– 3 αμφιθέατρα

– 8 εργαστήρια Η/Υ (με δυνατότητα άμεσης δημιουργίας 2-4 επιπλέον).

– Κεντρικές υποδομές (βιβλιοθήκη, γυμναστήριο κ.λ.π.).

Οι υποδομές αυτές είναι ικανές να φιλοξενήσουν όλα τα Τμήματα της ΣΔΟ, πολύ περισσότερο αν υπάρξει και ο προτεινόμενος περιορισμός των εισακτέων.

Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στο μέλλον της Σχολής, σας ενημερώνω ότι από τον Αύγουστο του 2007 έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ το κτιριολογικό πρόγραμμα της Σχολής που περιλαμβάνει συγκρότημα κτηρίων συνολικής επιφάνειας 8.835 τ.μ. και θέση απέναντι (δυτικά) του κλειστού γυμναστηρίου «Καραναστάσης» σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων. Η κατασκευή του συγκροτήματος θα γίνει είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα

εξέτασης του ενδεχομένου Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ώστε να επιταχυνθεί η πραγματοποίηση του έργου.

Ζητώ από τα μέλη της Κοινότητας ΣΔΟ να διαβουλευτούν επί της εισήγησης αυτής μέσω των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων στην εβδομάδα 13-17 Οκτωβρίου 2008, ώστε οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων να μεταφέρουν τις απόψεις των Τμημάτων στο Συμβούλιο της Σχολής που θα προτείνω να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008.

Ο Διευθυντής ΣΔΟ

Δημήτρης Γ. Κυρίκος
Καθηγητής

Share

admin

Τις πληροφορίες για το πρόσωπο μου, τις έχω γράψει στην επιλογή του Ιστολογίου ("Για μένα")....

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

16 Σχόλια

 1. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Αμα δεν ασχολείσαι με σοβαρα θέματα μετά τρεχεις και δεν προλαβαινεις. Εδώ κοιμομαστε και στο τελος οχι μονο δεν θα φερουνε αλλες σχολες αλλα θα μας παρουνε και αυτες που εχομε…..

 2. Ο/Η foititis λέει:

  Συγνώμη κιόλας αλλά καλά θα κάνουν.κανείς δεν μας υπολογίζει και όλοι μας το παίζουν νταβατζήδες.είμαι εδώ 4 χρόνια και θέλω να τελειώσω γιατί πραγματικά καταριέμαι την ώρα και την στιγμή που πέρασα άγιο νικόλαο.δεν λέω μια χαρά είστε για 10 μέρες διακοπές το καλοκαιράκι.1000 φορές να χάσω άλλον έναν χρόνο από την ζωή μου για να μεταφερθώ ηράκλειο.και μην τα ρίχνετε όλα στους τοπικούς σας άρχοντεσ όλοι έχετε μερίδιο ευθύνης στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.όλοι εσείς οι δήθεν επαγγελματίες που δεν υπολογίζεται τίποτα και κανέναν.

 3. Ο/Η Michalis Vasilakis λέει:

  Δεν χρειάζεται να ζητάς συγνώμη, αντιθέτως, ζητούμενο είναι να υπάρχουν σχόλια…

  Οσον αφορά τις ευθύνες, συμφωνώ μαζί σου και το έχω επισημάνει και εγώ σε αναρτήσεις και σχόλια μου. Ομως περιμένει κανείς από τους τοπικούς μας άρχοντες, όχι μόνο να χαϊδεύουν αυτιά, αλλά να λένε και αλήθειες που μπορεί να μην είναι αρεστές. Δυστυχώς η λογική του πολιτικού κόστους συνήθως επικρατεί…

  Από την άλλη, ο Δήμος ξεκίνησε μια αντιπαράθεση ενώ μέσα από τον διάλογο θα μπορούσε να την είχε αποφύγει.

 4. Ο/Η foititis λέει:

  Zήτησα συγνώμη καταρχας για να δώσω έμφαση και κατά 2ον επειδή έχω κάποιες αξίες μαζί μου από το σπίτι μου.
  Τις τελευταίες μέρες κοιτάω το ιστολόγιο σου και έχω μείνει άναυδος που ενώ εσύ προσπαθείς να έχεις μια καθαρή άποψη υπέρ του τόπου σου όλοι αυτοί οι δήθεν προοδευτικοί άνθρωποι που έχετε αντί να στηρίζουν και να προβληματίζονται σου εναντιώνονται.
  Συνέχισε την καλή δουλειά γιατί περί αυτού πρόκειται και άσε με να κάνω μια ευχή : να ήταν περισσότεροι οι Λασιθιώτες σαν κι εσένα να καθόμασταν εδώ όλη μασ την ζωή.
  Δεν είναι μόνο η πολιτική κόστους αλλά και η πολιτική κέρδους διότι δεν υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που να μην με κοιτάνε σαν 5ευρω,κανείς δεν τους έχει δείξει την κοινωνική πολιτική που μπορεί να έχει μια επιχείρηση και θα τους επέφερε πολλά περισσότερα σε όλα τα επιπέδα.
  Μακάρι να τελειώνουμε γρήγορα γιατί αποφάσισ;α να τελέιώσω με την σχολή μετά απο 5χρόνια σπουδών και όντας από τους πρώτους φοιτητές εδώ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟ…ΝΑ ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ.

 5. Ο/Η foititis λέει:

  Και μια ερώτηση: η συγκεκριμένη επιστολή συζητάει για μεταφορά της σχολής.Πότε αποφασίζετε και ολοκληρώνεται μια τέτοια απόφαση; Σε τι χρονικά πλαίσια θα γίνει μια τέτοια μεταφορά; Ψηφίζουν και οι φοιτητές; Αν γνωρίζεις κατί επί αυτού του θέματος.

 6. Ο/Η "Μαύρη Οχιά" λέει:

  Αγαπητέ φίλε φοιτητή. Είμαι γέννημα θρέμα αυτής της πόλης αλλά δεν μπορω παρά να συμφωνήσω μαζί σου.
  Πολύ θα ήθελα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αλλά δυστιχώς δεν είναι…έχω δύο μικρά παιδιά και το μόνο που επιθυμώ είναι να μεγαλώσουν και να φύγουν απο αυτην την πόλη.
  Ο τόπος μας είναι πανέμορφος αλλά αν δεν είσαι από ισχηρή οικογένεια η δεν έχεις φράγκα πας χαμένος…
  Τον Αγιο Νικόλαο τον χρησημοποιούν όλοι ανάλογα την περίπτωση για να κάνουν τη δουλειά τους.
  Αλλοι για να κάνουν μαγαζιά να τα “πάρουν” και να φύγουν όταν τα πράγματα “σκούρηναν”…αφήνοντας πίσω τους κακό όνομα στην δική μας αγορα…άλλοι για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους,να φτιάξουν το δρόμο μπροστά από το σπιτι η το ξενοδοχείο τους…άλλοι για να διορίσουν στο Δήμο κόρες,γιούς νύφες ανηψιους και πάει λέγοντας…
  Ο δήμαρχος μας λέει συνεχώς να είμαστε ευγενικοί με τους επισκέπτες της πόλης, να προσφέρουμε ποιότητα και καλές τιμές….αλλά προφανώς αυτό δεν ισχύει για τον ίδιο…
  Ενα μεγάλο συγνώμη θέλω να πω σε όλα τα παιδιά γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι φταίμε όλοι αφού ψηφίζουμε βάσει κομματικής γραμμής και προσωπικού συμφέροντος.Γιατί εμεις τους δώσαμε το δικαίωμα να το παίζουν¨”αρχηγοί” αγέλης πάνω στην πλάτη μας…

 7. Ο/Η Michalis Vasilakis λέει:

  @foititis

  Δεν γνωρίζω καθόλου το διαδικαστικό. Πιστεύω ότι αν το αποφασίσει το Συμβούλιο του Τμήματος (μετέχουν οι φοιτητές), θα πρέπει (τουλάχιστον) να το επιβεβαιώσει και η Διοίκηση του ΤΕΙ (και εκεί πρέπει να μετέχουν).

  Εγκυρη απάντηση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να δώσει μόνο η Διοίκηση του ΤΕΙ.

  ΥΓ: Στρουθοκαμηλίζοντας δεν οδηγούμαστε πουθενά. Ακόμα και λάθος απόψεις να έχουμε, πρέπει να τις κουβεντιάζουμε. Αυτός είναι ο λόγος δημιουργίας του Ιστολογίου μου. Αλά έχω διαπιστώσει, ότι εδώ καλό είναι ότι μας βολεύει, ακόμα και αν (τελικά) μας βλάπτει…

 8. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  ΦΙΛΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΑΝ 5ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ…ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ 450-500 ΕΥΡΩ,ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 4 ΕΥΡΩ. ΕΚΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΑΝ 5ΕΥΡΩ??? ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ….

 9. Ο/Η foititis λέει:

  @anwnymos

  φιλε ανώνυμε μπορεί στην αθήνα να είναι υψηλό το κόστος διαβίωσης αλλά η αθήνα είναι ίσως η μοναδική πόλη στην ελλάδα που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη διότι την κατοικούν το 50% και παραπάνω όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εντός ελλάδος.
  αλλά όχι τον πρώτο χρόνο που ήρθα αγ. νικόλαο να πληρώνω 160 ευρώ ενοίκιο και τώρα να μην μπορώ να βρω νορμάλ σπίτι κάτω από 250.
  το θέμα είναι ότι θα π΄ρεπει να καταλάβει η κοινωνία του αγ. νικολάου ότι τίποτα δεν περνάει ασχολίαστο και δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να υποτιμάται η συνειδησή μας.

  @μαύρη οχιά

  αγαπητέ φίλε συνάνθρωπε κατανοοώ τα λεγόμενα σου και κρίνοντας από αυτά συμπεραίνω ότι δεν θα είσαι μεγαλύτερος της ηλίκίας των 40.και με θλίβει το γεγονός ότι εσείς είστε η επόμενη γενιά που είτε θα ανεβάσει αυτό τον τόπο είτε θα τον καταστρέψει,και είναι κρίμα γιατί αυτά που λες τα έχω ακούσει και από άλλους μόνιμους κατοίκους που περιμένουν την ευκαιρία να το ”σκάσουν”. ελπίζω να μην γίνει η βλακεία και τελικά φύγουμε διότι αυτό θα κοστίσει στους πάντες μπόλικο χρόνο & χρήμα.
  αυτά από εμένα σας εύχομαι ότι καλύτερο.

  @ βασιλάκης

  ευχαριστώ και θα ρωτήσω το ΔΣ του Συλλόγου.Συνέχισε την καλή δουλειά προκαλώντας πονοκέφαλο σε όποιον πραγματικά το αξίζει.

 10. Ο/Η Manoli Kalogerakis λέει:

  Φιλε φοιτητη,καποιοι απο μας υπηρξαμε φοιτητες και ξερουμε απο πρωτο χερι τα προβληματα σας.Οφειλω να συμφωνησω και με την “Μαυρη Οχια” αλλα και με τον ανωνυμο.Δυστυχως αυτη ειναι η αληθεια.Εκτος του οτι σ ολη την Ελλαδα πια σε βλεπουν σαν 5ευρο,εχε υπ οψιν σου οτι τα μεγαλα αστικα κεντρα ειναι πιο απροσωπα.Και σε ρωτω στα ισα με το θαρρος της γνωμης που βλεπω οτι εχεις να μου πεις : αν εκτος απο τις βασικες υπηρεσιες που φροντιζουν τις καθημερινες σας αναγκες (στεγαση,φαγητο,μαθηση) υπηρχε τακτικη φτηνη αστικη συγκοινωνια,και μια καποια ας το πουμε καλυτερη ευκαιρια διασκεδασης – για να μην πω νυχτερινη ζωη και παρεξηγηθω απο καποιους ηθικολογους – με θεατρο,κινηματογραφο,συναυλιες κλπ θα ειχες προβλημα να στειλεις ακομα και τα εγγονια σου να σπουδασουν εδω;Δεν νομιζω.Βγειτε εξω απο το καβουκι σας ομως.Παλεψτε,διεκδικηστε,στην αναγκη απειληστε αν χρειαστει.Τιποτα σ αυτη τη ζωη δεν θα σας χαριστει.Α,και ζωη δεν ειναι μονο το facebook,ο Μουρατιδης και το X-Factor,το Σαββατοβραδο στα σκυλαδικα – συγνωμη τα πολιτιστικα κεντρα ηθελα να πω – και το hi-tec κινητο με το δωδεκα και ενα για ring-tone.Ειναι κι αλλα πραγματα πολυ πιο ομορφα…

 11. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Μήπως συνεχίζετε και εσείς την ανόητη στάση των τοπικών παραγόντων που επικρίνετε; Με ποια στοιχεία καταφέρεστε κατά ενός ακαδημαϊκού, εν προκειμένω του κ. Κυρίκου, ότι θέλει να στήσει το “μαγαζί” του στο Ηράκλειο. Αναμένω τις αποδείξεις που έχετε (δεν τις βλέπω στην επιστολή), διαφορετικά νομίζω ότι δεν υπολείπεστε σε επιπολαιότητα αυτούς που μέμφεστε.

 12. Ο/Η Michalis Vasilakis λέει:

  Ποια συνεργασία και με ποιους είχε o κ. Κυρίκος στον Αγιο Νικόλαο (εκτός ΤΕΙ) για τα προβλήματα που υπάρχουν με το παράρτημα;

  Που τον είδαμε; Πουθενά. Την πρόταση την έχει κάνει σαν ΣΔΟ και όχι σαν Διοίκηση του ΤΕΙ που να αφορά όλα τα παραρτήματα του ΤΕΙ που υπάρχουν στην Κρήτη. Τι άλλο λοιπόν από δική του πρωτοβουλία για τους δικούς του λόγους;

 13. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Αυτές είναι οι αποδείξεις σας ότι ο κ. Κυρίκος προσπαθεί να “στήσει στο μαγαζί του”; Συγχαρητήρια για την τεκμηρίωση !!!

  Προφανώς είστε άσχετος περί τα ακαδημαϊκά θέματα και σας προτείνω να σταματήσετε τις επιπόλαιες δημοσιεύσεις γιατί επιτείνετε το κακό για το Λασίθι.

 14. Ο/Η Foititria λέει:

  @Manoli Kalogerakis

  1. εχε υπ οψιν σου οτι τα μεγαλα αστικα κεντρα ειναι πιο απροσωπα : Ο Άγιος Νικόλαος δηλαδή δεν είναι απρόσωπος? Τι κίνηση έκανε σαν πόλη για να βοηθήσει τους φοιτητές?
  Στο ηράκλειο (μιας και έχω πολλούς φίλους φοιτητές εκεί) οι φοιτητές δικαιούνται σε πολλά καταστήματα,κινηματογράφους, εστιατόρια, καφετέριες κτλ έκπτωση δείχνοντας το πάσο τους.

  Ο Άγιος Νικόλαος είναι πανέμορφη πόλη αλλα είναι αλήθεια οτι δεν έχει ζωή τον χειμώνα… δεν θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις για αυτό?
  Η μόνη “διασκέδαση” που υπάρχει εδώ είναι οι καφετέριες και τα μπαρ, δεν θα αναφέρω καν το σινεμα γιατι αυτό σινεμα δεν είναι….

  θέλει ο δήμος καινούργιο ΤΕΙ όταν δεν μπορεί να κρατήσει αυτό που ήδη έχει??
  Όταν δεν βοηθάει ο δήμος τους φοιτητές γιατι τότε να μην πιστέυουν οτι τους θέλουν μόνο και μόνο για τα νοίκια???

 15. Ο/Η CHRIS λέει:

  EΙΜΑΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ.. ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΚΑΠΙΟΙ “ΕΞΥΠΝΟΙ” ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΦΟΥ Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΗ ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ.( ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΑΦΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ..)

 16. Ο/Η Manolis Kalogerakis λέει:

  @foititria
  Χιλια δικια εχεις καλη μου,κι εσυ κι ολοι σας.Σταθηκες ομως μονο σ ενα σημειο.Μην βγαζεις βιαστικα συμπερασματα,δεν προσπαθω ουτε να απολογηθω,ουτε και να δικαιολογησω κανεναν,και πιστεψε με ειμαι ο τελευταιος που θα προσπαθουσε να δικαιολογησει τα αδιαιολογητα της…”εξουσιας”.Θα το ξαναπω:ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.Με οποιονδηποτε τροπο εσεις θεωρειτε καταλληλοτερο.Βγειτε στα ραδιοφωνα,στις εφημεριδες – στην εφημεριδα που υπαρχει τελοσπαντων – βγαλτε φυλλαδια και μοιραστε τα πορτα – πορτα,μιληστε στους ανθρωπους,θα εκπλαγειτε ισως απο το ποσοι θα σας καταλαβουν.Οσο για τις…”αρχες” του τοπου,σπαστε τους τα νευρα πρωι-μεσημερι-βραδυ.Καποια στιγμη θα τους γονατισετε.Ανακατευτειτε στα κοινα,δωστε τους να καταλαβουν τι κινηματογραφο θελετε,δημιουργειστε τις ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ μουσικες σκηνες,ενδιαφερθειτε για την θεατρικη ομαδα,διοιργανωστε εκδρομες,υπαρχουν τοσα που μπορειτε να κανετε,μην το αφηνετε ετσι.Το χειροτερο πραγμα να ειστε ειναι αυτο που οι Pink Floyd στο The Wall αποκαλουσαν “comfortably numb”…βολεμενοι αδρανεις,με αλλους να διαχειριζονται τις τυχες σας,χωρις να δινουν δεκαρα τσακιστη για τα “θελω” σας.Αυτο θελετε;Δεν το νομιζω.Εισαστε το μελλον αυτου του τοπου.ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΤΟ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.