Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2011

Και άλλο κτύπημα κατά του νοσοκομείου μας 0

Και άλλο κτύπημα κατά του νοσοκομείου μας

Συνεχίζεται η απαξίωση και η υποβάθμιση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου1. Αντί να ενισχυθεί, μια και καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών του νομού, αλλά ακόμα και από Ηράκλειο, μαθαίνω πως αποφάσισαν την απόσπαση χειρουργού στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για τρεις μήνες. Αυτό δεν αποκλείει μετά να αποσπαστεί και άλλος. Δηλαδή, τώρα...