Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2010

Κρείττον το σιγάν κ. Δήμαρχε 3

Κρείττον το σιγάν κ. Δήμαρχε

Με έκπληξη διαβάζω στο φύλλο της Παρασκευής 29.10.10 της ΑΝΑΤΟΛΗΣ δηλώσεις του κ. Δημάρχου, ο οποίος υπεραμύνεται της ανάθεσης της απευθείας μελέτης (όπως άλλωστε τη βαφτίζει ο ίδιος σε δύο σημεία των δηλώσεών του) η οποία όμως, κατά τον δήμαρχο, σε έτερο σημείο αυτών, «πρόκειται περί ερευνητικού και πρωτότυπου έργου»....