Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2010

Τι συμβαίνει στο Καθαρό; 0

Τι συμβαίνει στο Καθαρό;

Δέχθηκα πολλά παράπονα για το έργο στο Καθαρό. Εμαθα πως χρησιμοποιούνται τα βότσαλα από τον ποταμό. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτή η σοβαρή και καταστροφική παρέμβαση στο περιβάλλον, σε μια περιοχή μάλιστα που πρέπει να προστατεύεται. Μου μετέφεραν ότι μεγάλες ποσότητες έχουν αφαιρεθεί για την σκοπιμότητα έργου, την αναγκαιότητα...